IK BEN OP ZOEK NAAR :
MAAK UW KEUZE
OF :
         
Welkom bij Viaflex

Op 16 oktober 2000 heeft Dethon de BV Viaflex opgericht. Viaflex heeft tot doel “het bevorderen van de werkgelegenheid van personeel bij Dethon in welke vorm dan ook, in de ruimste zin des woords”. De oprichting van Viaflex heeft rechtstreeks te maken met de gevolgen van de nieuwe Wet sociale werkvoorziening. Op 1 januari 1998 is die van kracht geworden.
Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing binnen de Sociale Werkvoorziening moet iemand “uitsluitend aangewezen zijn op arbeid onder aangepaste omstandigheden”. Als gevolg van die nieuwe norm is het niveau van de mensen, die nu binnen de Sociale Werkvoorziening instromen, lager. Daardoor was het voor Dethon vaak niet mogelijk om bepaalde sleutelfuncties op te vullen met kandidaten in de wsw-sfeer. Omdat het beleid is om Dethon als professioneel arbeidsintegratiebedrijf in stand te houden, heeft het bestuur besloten een BV op te richten, die reguliere arbeidskrachten in dienst kan nemen. Op dit moment (medio 2003) werken er 28 mensen via Viaflex bij Dethon.